ŠPORTOVO TVORIVÁ AKADÉMIA PRE DETI   

ponúkame špeciálne cvičena pre najmenších, pre detičky predľkolského veku.

Dôležité je podchytiť tie najdôležitejšie funkcie dieťatka. 

Ponúkame okrem fyzivkého cvičenia aj psychické 

 • motorické a senzomotorické zručnosti dieťaťa,
 • vnímanie dieťaťa,
 • myslenie,
 • reč a komunikáciu,
 • emócie,
 • motiváciu,
 • sociálne zručnosti,
 • etické  a autoregulačné oblasti osobnosti,
 • tvorivosť, obrazotvornosť, fantáziu.

Snažíme sa dieťa pripraviť do života 

Našim cieľom:

 • telesná pripravenosť,
 • psychická pripravenosť,
 • sociálna pripravenosť.

 

  Cvičíme v sobotu

8:00-8:45h detičky od 2-3r. (skuina A)

9:00-9:45h detičky od 2-3r. (skupina B)

10:00-11:00h detičky 3-4r.

11:10-12.20h detičky 4-6r.

cena kurzu je 112 € (14. cvičebných jednotiek). Cvičí sa bez rodičov, preto je potrebné, aby deti vedeli byť samostatné bez prítomnosti rodiča.

Vieme vziať aj mladšie deti pred dovŕšením 24 mesiacov, ktoré su na svoj vek vyspelé a zvládnu byť bez prítomnosti rodiča v priebehu cvičebných hodin.