Športovo - relaxačný pobyt v Piešťanoch

   Poplatok 140 EUR pošli na účet:

SK6411000000002913645582     SWIFT:TATRSKBX
do poznámky vložiť nemo
 
Tešíme sa na vás